Bài hát: Ấn Nút Nhớ…Thả Giấc Mơ

Việc đầu tiên bạn cần làm là xác định không gian của con.