HỆ THỐNG PHÂN PHỐI

ĐẠI PHÁT TÀI hiện đang phân phối cho trên 700 đại lý tại Việt Nam, có mặt ở khắp các tỉnh thành: Miền Bắc, Miền Trung, Tây Nguyên, Miền Đông Nam Bộ, Miền Tây Nam Bộ và TP Hồ Chí Minh